Înscrie-te

Mod de completare adeziune:

Întreaga Adeziune se completează cu litere de tipar.

 • La organizație se trece localitate/județul în care doriți să activați
 • La secția de votare, se trece secția de votare la care sunteți arondat, conform cu adresa din actul de identitate.
 • La viză, rubrica se completează de către organizația din care veți face parte.
 • La numele, se trece numele Dumneavoastră.
 • La prenumele, se trece numele Dumneavoastră așa cum acesta este menționat în actul de identitate.
 • La CNP, se trece codul numeric personal așa cum acesta este menționat în actul de identitate
 • La naționalitate, se trece apartenența Dumneavoastră la un grup etnic, spre exemplu: germană, israelită, maghiară etc.
 • La stare civilă, se trece starea Dumneavoastră civilă din momentul completării adeziunii.
 • La locul de muncă, se trece denumirea angajatorului. Daca doriți puteți menționa generic: mediul privat, stat etc.
 • La adresa de domiciliu, se trece adresa așa cum acesta este menționat în actul de identitate.
 • La adresa de corespondență se trece adresa la care doriți să primiți eventuala corespondență poștală de la Alianța Național Țărănistă.
 • La act de identitate, se trece datele de identificare a actului de identitate, seria daca este cazul și numărul.
 • La email, se trece emailul personal, pe care îl utilizați în mod curent și la care doriți să primiți informații de la Alianța Național Țărănistă.
 • La telefon, se trece numărul personal de mobil, care îl utilizați în interes personal și la care puteți să fiți contact de către Alianța Național Țărănistă.
 • La am făcut/nu am făcut parte din următoarele partide (perioadă, funcție), enumerați partidele din care ați făcut parte.
 • La data, se trece data completării adeziunii.
 • La semnătură, se caligrafiază semnătura pe care o utilizați în mod curent.
Skip to content