Politica generală privind protecția datelor cu caracter personal

1. Prezentare generală
Alianța Național Țărănistă este un partid politic constituit și funcționând în conformitate cu prevederile Legii privind partidele politice nr. 14/2003 din România.
Alianța Național Țărănistă are calitatea de „Operator de date” în sensul legilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru asigurarea aplicării prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, Alianța Național Țărănistă a desemnat un Responsabil cu protecția datelor personale, ale cărui date de contact sunt următoarele:
Datele Alianța Național Țărănistă:
Email: pd@taranistii.ro

Declarație de politică generală privind protecția datelor cu caracter personal
Alianța Național Țărănistă a dezvoltat și a aplicat politici și proceduri privind conformitatea cu prevederile impuse de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare ”Regulamentul”).
Principiile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

1. Implementarea politicilor și procedurilor având ca obiectiv principal asigurarea cadrului de conformare cu prevederile Regulamentului
2. Asigurarea securității și confidențialității în activitățile desfășurate;
3. Asigurarea securității și confidențialității în activitățile desfășurate;
4. Neimplicarea în acțiuni de tranzacționare a datelor cu caracter personal;
5. Asigurarea politicii de transparență și informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
6. Utilizarea datelor cu caracter personal exclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor și scopurilor declarate;
7. Respectarea dispozițiilor legale privitoare la partidele politice, inclusiv dar fără a se limita la Legea partidelor politice nr. 14/2003;
8. Respectarea drepturilor garantate ale persoanei vizate în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
În situația în care doriți să obțineți mai multe informații privind politicile și procedurile aplicabile de către Alianța Național Țărănistă în domeniul confidențialității și prelucrării datelor cu caracter personal vă solicităm să ne indicați acest aspect în scris la adresa: pd@taranistii.eu

2. Definiții
În cadrul prezentei proceduri sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

 • „date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • „restricționarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • ”creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
 • „operator” – Alianța Național Țărănistă, entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 • „consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • „autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • ”platformă online de socializare” – orice platformă, deținută sau nu de Operator, prin intermediul căreia este promovată, în orice mod, activitatea Operatorului;
 • ”cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

3. Colectarea datelor cu caracter personal
Alianța Național Țărănistă prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

 • dispozițiilor legale privind membrii săi și/sau simpatizanții partidului;
 • consimțământului liber, informat și expres exprimat;
 • interesului legitim aparținând Alianța Național Țărănistă care derivă din natura obiectului de activitate.

Alianța Național Țărănistă va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale în materie.
Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilită, Alianța Național Țărănistă declară că perioada proprie de retenție este de 3 ani.

4. Modalitatea de colectare a datelor cu caracter personal
S-ar putea să colectăm sau să primim date personale de la Dumneavoastră prin intermediul site-urilor web, platformelor sociale de comunicare, formularelor, aplicațiilor, dispozitivelor. Colectarea și primirea datelor personale se poate realiza astfel:
i) direct de la dumneavoastră în următoarele situații:

 • crearea unui cont în cadrul website-urilor deținute;
 • completarea formularelor online;
 • aderarea la platforma Alianța Național Țărănistă;
 • depunerea de cereri de adeziune pentru Alianța Național Țărănistă;
 • contactarea Alianța Național Țărănistă.

ii) prin utilizarea de cookie-uri pentru a înțelege modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru; Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica de cookies.
iii) prin utilizarea datelor personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul platformelor de socializare;
iv) pentru activități de informare generală cu privire la activitatea Alianței Național Țărăniste. Pentru această activitate se realizează următoarele prelucrări:

 • transmiterea informărilor cu privire la activitățile Alianței Național Țărăniste;
 • participarea în cadrul activităților și programelor dezvoltate;
 • transmiterea de informații personalizate având la bază datele furnizate pe bază de consimțământ;
 • identificarea locației dumneavoastră.

5. Tipuri de date cu caracter personal
Alianța Național Țărănistă colectează şi utilizează informațiile pe care le furnizați. În funcție de modul în care interacționați cu noi, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

i. înregistrare utilizator platformă online – website și pentru aderare
Platformă online – date personale prelucrate:

 • Nume şi prenume;
 • Adresă de email;
 • Gen;
 • Adresă;
 • Număr de telefon;
 • Zi de naștere;
 • ID-ul, numele de utilizator și parolă;
 • Descrierea sau preferințele personale;
 • Datele cu care vă conectați pe site-urile de socializare (daca împărtășiți aceste date personale cu noi).

Aderare – date personale prelucrate:

 • Nume şi prenume;
 • Adresă de email;
 • Gen;
 • Adresă;
 • Act de identitate – tip, serie număr;
 • CNP;
 • Număr de telefon.

Alianța Național Țărănistă utilizează platformele sociale pentru a facilita crearea și accesarea rapidă a contului de utilizator creat în cadrul platformei online – website. De asemenea, datele personale indicate sunt prelucrate prin raportare principală la prevederile Legii partidelor politice nr. 14/2003.

ii. transmiterea comunicărilor generice (ex. Newsletter/Informări generice)

Date personale prelucrate:

 • adresa de email;
 • nume și prenume.

Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a vă transmite informații personalizate. Este posibil ca această prelucrare să implice analiza profilului dumneavoastră de utilizator și client în scopul exclusiv de a vă oferi o prezentare mai bună a serviciilor și produselor noastre.
În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție prin dezabonarea de la Newsletter.

iii. Navigarea online

Informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare („cookie-uri” *) ca parte a navigării pe site-ul Alianța Național Țărănistă și / sau pe site-ul unei terțe părți.
Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate pe un anumit site web, consultați tabelul cookie relevant. Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:

 • Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului;
 • Afișarea corectă a conținutului;
 • Crearea și reținerea datelor dumneavoastră de autentificare, personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul / aplicației împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită.
 • Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de navigare.

iv. Utilizarea platformelor sociale

Datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate în principal de către dumneavoastră. Utilizarea platformelor sociale de către Alianța Național Țărănistă se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind produsele și serviciile puse la dispoziție.
Datele personale la care avem acces:

 • numele și prenumele;
 • pseudonimul;
 • adresa de email;
 • fotografia publicată ca imagine de profil;
 • descrierea sau preferințele personale;
 • datele cu care vă logați pe site-urile de socializare;
 • alte informații pe care le-ați împărtășit cu noi despre dumneavoastră (de exemplu, prin intermediul paginii „Contul meu”, contactând-ne sau furnizând conținut propriu, cum ar fi fotografii sau recenzii);
  legătura directă cu noi prin accesarea funcției de chat (messenger) disponibilă;

Alianța Național Țărănistă pune la dispoziția persoanelor interesate și opțiunea de înregistrare, creare cont în cadrul platformei online – website prin intermediul contului deținut/creat în cadrul platformelor de socializare. Această opțiune a fost generată pentru a simplifica procesul de înregistrare și accesare a contului.
Dacă faceți acest lucru, vă rugăm să fiți conștient de faptul că vă distribuiți informațiile despre profilul dumneavoastră în funcție de setările platformei de socializare utilizată pentru crearea contului.
Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialități și protecției datelor vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme.

v. Profilarea

Profilarea reprezintă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia. Acțiunea de prelucrare prin profilare se poate realiza de către noi ca urmare a colectării datelor personale prin una sau mai multe modalități indicate anterior și care pot fi utilizate pentru acțiuni legitime în conformitate cu scopul declarat al Alianța Național Țărănistă.

6. Partajarea și transferarea datelor cu caracter personal
Alianța Național Țărănistă are o politică fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acțiuni de tranzacționare a datelor personale în scopuri de marketing.
Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri:
a) prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;
b) îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim al Alianța Național Țărănistă;
c) îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale, gestionarea relațiilor publice.
d) exprimarea expresă a consimțământului;
e) respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare, inclusiv prin Legea nr. 14/2003;
f) respectarea dispozițiilor cuprinse în cadrul hotărârilor pronunțate de instanțe de judecată și/sau elte entități ale statului competente;

7. Drepturile persoanei vizate
În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE, în calitate de persoană vizată vă sunt recunoscute următoarele drepturi:
Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care vă privesc iar, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate. Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate Alianța Național Țărănistă are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. Alianța Național Țărănistă are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil numai pe baza consimțământului dumneavoastră expres sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale. În cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate ori există un interes public ori scopul este determinat de constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, putem continua prelucrarea datelor.
Dreptul de a vă opune activității de marketing, inclusiv profilarea reprezintă dreptul și opțiunea exclusivă de a vă dezabona sau renunța în orice moment la comunicările de marketing direct transmise. Dacă doriți să vă opuneți oricărei activități de profilare, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de mai jos.
Dreptul la rectificare vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la ștergerea datelor („de a fi uitat”) înseamnă dreptul de a fi solicitată ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea consimțământul și inexistența unui alt temei legal pentru prelucrare;
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor. Restricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.
Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități competente. Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor:

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30 sector 1
Cod poștal 010336, București, România
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Pentru detalii suplimentare vă rugăm accesați pagina web a Autorității – www.dataprotection.ro

8. Întrebări și exercitare drepturi
Atât pentru a obține mai multe informații în legătură cu Politica generală privind protecția datelor cu caracter personal, cât și pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa în scris printr-o cerere semnată în care să fie menționate informațiile solicitate, transmisă la adresa Alianței Național Țărăniste menționată anterior.
Cererea poate fi înaintată și prin poșta electronică la adresa de e-mail pd@taranistii. eu

De la momentul primirii cererii, Alianța Național Țărănistă va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată. În situația în care solicitarea transmisă este complexă sau este determinată de o situație de imposibilitate obiectivă de a răspunde în termenul indicat, Alianța Național Țărănistă va informa privind prelungirea operată.

Alianța Național Țărănistă poate opera modificări ale prezentei Politici. Orice modificări (revizuiri, completări) efectuate privind prezenta Politică generală privind protecția datelor cu caracter personal urmează a fi publicate fără vreo notificare prelabilă, fiind de imediată aplicare.

POLITICA COOKIES

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștință utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul taranistii.eu deținut de Alianța Național Țărănistă. De asemenea, sunt prezente și câteva linkuri utile legate de acest subiect. În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, și ele nu se regăsesc mai jos, ne puteți contacta la: pd@tranistii.eu

Va rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează. Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google Analytics, Facebook, etc. Lista completă de cookie-uri de la terțe părți poate fi găsită mai jos, în secțiunea Cookie-uri ale terților. Pe acest website există link-uri către terțe website-uri; odată accesate aceste link-uri, utilizatorii se supun politicii website-ului respectiv.

În ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe Internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, etc;
 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori;
 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;
 • Îmbunătățesc eficiența publicității online.

1.  Ce este un “cookie”?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:
Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru că acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogarii pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare);
Cookie-uri Persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată o experiență cât mai relevanță pentru utilizatori.

2. Care sunt avantajele cookie-urilor?
Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului.

3. Care este durata de viață a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată de utilizatorul a părăsit website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

4. Ce cookie-uri folosim?

CookieDescriereDuratăTipDomeniu
cmplz_policy_idStochează ID-ul politicii de cookie-uri acceptat365 zileFuncționaltaranistii.eu
cmplz_consented_servicesStochează preferințele de consimțământ pentru cookie-uri acceptate365 zileFuncționaltaranistii.eu
cmplz_marketingStochează preferințele de consimțământ pentru cookie-urile de publictate sau marketing365 zileFuncționaltaranistii.eu
cmplz_statisticsStochează preferințele de consimțământ pentru cookie-urile de performanță sau statistică365 zileFuncționaltaranistii.eu
cmplz_preferencesStochează preferințele de consimțământ pentru cookie-uri de poreferințe365 zileFuncționaltaranistii.eu
cmplz_functionalStochează preferințele de consimțământ pentru cookie-urile de funcționalitate365 zileFuncționaltaranistii.eu
cmplz_banner-statusStochează informația despre respingerea bannerului de cookie365 zileFuncționaltaranistii.eu
burst_uidStochează și urmăriește interacțiunea pe site1 lunăStatistictaranistii.eu
__cfduidUtilizat de rețeaua de conținut, Cloudflare, pentru a identifica traficul web de încredere. Află mai multe – https://www.cloudflare.com/security-policy/1 anStrict necesar/tehnic.addtoany.com, .responsivevoice.org
page_servicesNu există pentru moment o descriere a acestui cookie asociat Addtoany.10 aniPublicitate/Targeting.addtoany.com
uuidAcest modul cookie conține informații despre modul în care utilizatorul final folosește site-ul web și despre orice reclamă pe care utilizatorul este posibil să o fi văzut înainte de a vizita site-ul respectiv.10 aniPublicitate/Targeting.addtoany.com
__utmaAcesta este unul dintre cele patru cookie-uri principale setate de serviciul Google Analytics, care permite proprietarilor de site-uri web să urmărească comportamentul vizitatorilor și să măsoare performanța site-ului. Acest cookie face distincție între utilizatori și sesiuni. Acesta a folosit pentru a calcula statisticile vizitatorilor noi și recurenți. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics. Durata de viață a cookie-ului poate fi personalizată de către proprietarii site-urilor web.2 aniPerformanță.static.addtoany.com
_fbpAcest cookie este utilizat pentru a vă oferi publicitate relevantă pe Facebook.4 luniPublicitate/Targeting.facebook.com, .responsivevoice.org
c_userCookie-ul de conectare a utilizatorului Facebook utilizat pentru a livra reclame mai relevante pentru utilizator și interesele utilizatorilor.4 luniPerformanță.facebook.com
datrCookie folosit de Facebook pentru a identifica browserul utilizatorilor.2 aniPerformanță.facebook.com
frAceste cookie-uri permit furnizarea către utilizatori a celor mai potrivite inserții, personalizarea experienței de navigare a acestora, stabilesc dacă și care inserție a fost arătată și evaluează impactul acesteia. Cookie-urile permit și facilitarea partajării informațiilor cu Facebook. Encriptare ID browser plus facebook ID (folosit pentru securitate) Află mai multe – www.facebook.com/policies/cookies/4 luniPublicitate/Targeting.facebook.com
sbCookie olosit de Facebook pentru a îmbunătăți sugestiile de adăugare prieteni.2 aniFuncționalitate.facebook.com
spinNu există pentru moment o descriere a acestui cookie asociat Facebook.1 ziNecunoscut.facebook.com
xsUn cookie Facebook folosit pentru întreținerea unei sesiuni. Funcționează împreună cu cookie-ul c_user pentru a vă autentifica identitatea Facebook.4 luniPerformanță.facebook.com
real-accessabilityCookie necesar pentru memorarea setărilor modulului de accesibilitate: mărire-micșorare font, schimbare culori, subliniere legături, etc.sesiuneStrict necesar/tehnic.taranistii.eu
wordpress_test_cookieCookie setat de WordPress. Testează dacă browser-ul are sau nu cookie-urile activate.sesiuneFuncționalitate.taranistii.eu
wp-settings-Cookie utilizat de wordpress pentru a personaliza vizualizarea interfeței pentru admini și, eventual, și a interfeței principale a site-ului.1 anStrict necesar/tehnic.taranistii.eu, taranistii.org
wp-settings-time-Cookie utilizat de wordpress pentru a personaliza vizualizarea interfeței pentru admini și, eventual, și a interfeței principale a site-ului.1 anPerformanță.taranistii.eu, taranistii.org

Detalii privind tipologia și descrierea tuturor tipurilor cunoscute de cookies găsiți urmând linkurile: https://cookiepedia.co.uk și https://cookie-cat.co.uk/.

 • Acest site web folosește Burst Statistics, un instrument de statistici prietenos cu confidențialitatea pentru a analiza comportamentul vizitatorilor. Pentru această funcționalitate se colectează date anonime, stocate local fără a le partaja altor părți. Pentru mai multe informații, vă rog să citiți Declarația de confidențialitate de la Burst.
 • Pentru a vă permite distribuirea de conținut pe platformele de social media folosesc serviciul AddtoAny. Mai multe detalii aici: https://www.addtoany.com/privacy.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/ furnizori (ex: news box, un video, embeds din social media, chat). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

6. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului;
 • Cookie-uri de funcționalitate;
 • Cookie-uri strict necesare/tehnice;
 • Cookie-uri pentru publicitate/targeting.

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple: setările volumului pentru video player; viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri tehnic esențianele sau strict necesare

Aceste cookie-uri sunt absolut necesare pentru ca website-ului să funcționeze și nu pot fi dezactivate de către tine. Aceste cookie-uri sunt aici doar ca să-mi permită să-ți arăt mesajele care te informează în legătură cu cookie-urile folosite pe website. Poți să-ți setezi motorul de căutare să blocheze aceste cookie-uri sau să-ți trimită alerte despre cookie-urile folosite, dar în acest caz website-ul s-ar putea să nu funcționeze la întreaga lui performanță. Nu colectează și nu stochează informații personale.

Cookie-uri pentru performanță sau statistică

Aceste cookie-uri îmi permit să contorizez numărul de vizitatori ai website-ului și sursele de trafic din care aceștia vin. Astfel, mă ajută să știu ce articole și pagini sunt preferate de către vizitatori, dar și modul în care vizitatorii folosesc website-ul. Toate informațiile colectate de aceste cookie-uri sunt anonime. Dacă acestea sunt dezactivate, nu voi putea să-mi dau seama când vizitezi website-ului și nu voi putea să-i monitorizez performanța.

Cookie-uri pentru publicitate sau marketing

Aceste cookie-uri pot fi setate pe website de către furnizorii de publicitate pentru a înțelege mai bine interesele tale și a-ți putea arăta, în viitor, reclame și articole potrivite ție. Ele nu stochează în mod direct informații personale, dar se bazează pe capacitatea de a identifica browserul și dispozitivul cu care ești conectat la internet. Dacă aceste cookie-uri sunt dezactivate, atunci vei vedea reclame care nu sunt deloc în aria ta de interes. Informațiile stocate în aceste cookie-uri pot fi, de asemenea, utilizate de către furnizorii terți pentru a vă afișa reclame și pe alte website-uri din browser. Dacă doriți să aflați mai multe despre cum funcționează cookies în relație cu publicitatea online, vă rugăm să consultați website-ul http://www.youronlinechoices.com/ro/.

Cookie-uri de funcționalitate

Aceste cookie-uri permit website-ului să ofere constant îmbunătățiri de funcționalitate și personalizare. Sunt cookie-urile care îmi dau voie să-ți arăt clipuri video sau widgeturi interactive pe website, venite de la furnizori terți (YouTube, Slideshare, Facebook etc.) iar ție îti permit partajarea conținutului pe platformele de socializare.. Dacă aceste setări sunt blocate, nu vei mai putea vedea conținutul venit din partea acelor furnizori.

Cookie-uri de preferințe

Aceste cookie-uri ne ajută să stocăm setările și preferințele de navigare, cum ar fi preferințele de limbă, astfel încât să aveți o experiență mai bună și mai eficientă în vizitele viitoare pe websisite.

 • Cookie-uri proprii – first-party cookies;
 • Cookie-uri ale terților – third party cookies (cookie-uri de la terțe entități).

7. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserver-ul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (de exemplu: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat, etc).

8. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, hărți, servicii publice și guvernamentale, etc;
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă (De exemplu: afișarea rezultatelor căutărilor în limba română);
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search);
 • Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator;
 • Măsurarea, optimizara și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (de exemplu: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

9. Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite că o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).
Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.
Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies. Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile.
Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji însă cu ajutorul cookie-urilor:

 • Particularizati-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor;
 • Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizaează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces;
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare;
 • Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware;
 • Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-va că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor;
 • Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să va bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet;

10. Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea, refuzul de a accepta utilizarea cookie-urilor poate face anumite site-uri dificil de vizualizat. Browser-ele actuale oferă utilizatorilor posibilitatea de a schimba și administra setările privind utlizarea cookie-urilor. Puteți accesa aceste setări din meniul browser-ului pe care îl utilizați. Pentru mai multe detalii privind administrarea cookie-urilor din browserul dumneavoastră puteți accesa secțiunea “Ajutor” a browser-ului.
Utilizatorii care nu doresc utilizarea cookie-urilor de terțe părți, pot folosi setările browserului preferat pentru ștergerea sau blocarea acestora:
Din setările browser-ului:

sau puteți utiliza PLUGIN-URI DE BROWSER DE BLOCARE A COOKIE-URILOR DE TERȚE PĂRȚI cum ar fi:  UBlock, Ghostery, AdBlock, PrivacyBadger

Skip to content